Tác giả: Nguyễn Việt
Đà Lạt khúc tình ca
15:21 | 11/01/2021
Nhạc và lời: NGUYỄN VIỆT
Neo
08:54 | 02/04/2020
Thơ: TRIỆU NGUYÊN PHONG Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Gặp Huế giữa xứ ngàn hoa
15:33 | 10/02/2020
Thơ: NGUYỄN LOAN Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Đêm sông Hương
09:42 | 25/07/2017
Nhạc: NGUYỄN VIỆT Thơ:  PHẠM BÁ THỊNH