Tác giả: Hoàng Văn Chính
Tháng năm và Đà Lạt
14:41 | 02/03/2020
Thơ: TRIỆU NGUYÊN PHONG Nhạc: HOÀNG VĂN CHÍNH