Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
Xây dựng một chiến lược quốc gia về văn hóa dân gian thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
15:36 | 30/11/2021
NGUYỄN KHOA ĐIỀM (Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm tại Đại hội Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ V, tổ chức tại Hà Nội, ngày 26/5/2005. Tiêu đề do báo Nhân Dân đặt.)
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
14:31 | 17/07/2018
Chồi xanh - Minh ước - Nói thầm
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
00:57 | 05/11/2014
NGUYỄN KHOA ĐIỀM