Tác giả: Trần Đại Dũng
Biển nhớ
14:54 | 23/08/2023
Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: LÊ TẤN QUỲNH
Biển chiều Vinh Thanh
16:21 | 29/11/2022
Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: NGÔ CÔNG TẤN
Vinh Thanh chiều và em
14:46 | 06/10/2022
Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: LÊ TẤN QUỲNH
Bến đợi
15:11 | 22/07/2022
Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: TRẦN VĂN LIÊM
Lời ru Ô Lâu
15:10 | 19/04/2022
NSƯT TRẦN ĐẠI DŨNG
Thương lắm A Lưới ơi!
09:55 | 22/02/2022
TRẦN ĐẠI DŨNG
Mùi hương trở dạ
15:48 | 30/11/2021
Nhạc: TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: TRIỆU NGUYÊN PHONG
Em là người Vinh Thanh
15:09 | 06/08/2021
TRẦN ĐẠI DŨNG
Câu hò bên sườn núi
14:33 | 06/05/2021
Nhạc: NSƯT TRẦN ĐẠI DŨNG Thơ: NGÔ CÔNG TẤN
Thương mãi Hương Trà
09:27 | 29/06/2017
Nhạc và lời: TRẦN ĐẠI DŨNG