Tác giả: Nhụy Nguyên
Và hơi thở trôi đi
15:55 | 12/05/2021
NHỤY NGUYÊN
Dưới tán quê nhà
15:09 | 13/04/2021
NHỤY NGUYÊN
Giấc quê trong vườn mẹ
15:46 | 06/02/2020
NHỤY NGUYÊN (Bút ký)
Chùm thơ Nhụy Nguyên
10:02 | 15/08/2017
Khuôn mặt góp vào nhân loại - Thời mạt pháp - Phận tôi đòi  
Khởi thủy là mùa Xuân
08:57 | 09/05/2017
Một câu trong Kinh Cựu ước: Khởi thủy là lời; khi “du xuân” qua Việt Nam nó được nhà phê bình họ Đỗ ảo hóa thành “Khởi thủy là đàn bà”.
Bao Vinh - nẻo phố mờ xa
10:07 | 23/03/2017
NHỤY NGUYÊN                  Bút ký
Hỏi Tây Nguyên có buồn?
09:37 | 17/03/2017
NHỤY NGUYÊN Bút ký
Bao Vinh - nẻo phố mờ xa
00:52 | 05/11/2014
NHỤY NGUYÊN                  Bút ký   Bao Vinh hôm nay nếu soi vào lịch sử thật chẳng xứng với danh hiệu là khu thương mại lớn của đất kinh kỳ vào thế kỷ XIX.
Chút buồn huyền ảo nơi góc nhìn Phạm Bá Thịnh
16:09 | 06/10/2014
NHỤY NGUYÊN Trong số 12 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP năm 2010, Phạm Bá Thịnh được xếp đầu với tước hiệu Nghệ sĩ xuất sắc hạng Bạc (E.FIAP/s). Là một giảng viên đại học, không nhiều thời gian để anh vác máy đi sáng tác ngoại trừ ngày nghỉ hoặc tranh thủ vào những chuyến...