Tác giả: Đoàn Lan Hương
Hương Trà - Khúc tình ca
14:19 | 03/07/2017
Nhạc và lời: ĐOÀN LAN HƯƠNG