Tác giả: Huỳnh Tịnh Mỹ
Bình Tiến xây ước mơ
10:22 | 20/01/2022
Nhạc: TỊNH MỸ Lời thơ: THIỀN NGHI
Bản hòa ca ngẫu hứng
15:59 | 03/12/2021
Nhạc: TỊNH MỸ Lời thơ: NGUYỄN KHOA HUY
An Thuận quê tôi
15:04 | 08/08/2017
Nhạc và lời: TỊNH MỸ
Em, nỗi nhớ - dòng sông
09:18 | 20/07/2017
Thơ: NGÀN THƯƠNG Nhạc: TỊNH MỸ
Tìm em Bình Điền
09:13 | 06/07/2017
Thơ: NGUYỄN DINH Nhạc: TỊNH MỸ