Tác giả: Phạm Phước Nghĩa
Lăng Cô tình biển
16:16 | 09/11/2022
PHẠM PHƯỚC NGHĨA
Lăng Cô tình biển gọi
14:55 | 16/03/2022
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA Thơ: NGÔ CÔNG TẤN
Lăng Cô đa tình
15:38 | 15/12/2021
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA Thơ: NGUYỄN LOAN
Bình Tiến ngày về
14:59 | 13/12/2021
PHẠM PHƯỚC NGHĨA