Tác giả: Trầm Tích
Hát bên bản làng em
09:10 | 11/03/2020
TRẦM TÍCH
Lời thề Vị Xuyên
08:43 | 21/11/2017
Nhạc và lời: TRẦM TÍCH (Trại sáng tác Hà Giang 11/2017)
Người dân họ Hồ - Làm theo lời Bác
10:00 | 05/09/2017
Sáng tác: TRẦM TÍCH Dịch lời Pa Cô: HUYỀN MINH