Tác giả: Lê Bá Cang
Chùm tranh họa sĩ Lê Bá Cang
10:05 | 22/02/2022
(Trại sáng tác VHNT Đà Lạt 2019)