Tác giả: Bửu Nam
Trịnh Công Sơn với sự hồi sinh của một cố đô rêu phong
10:07 | 24/03/2015
BỬU NAM Là một đứa con của Huế, anh đã trở lại làm rạng rỡ Huế, và tôi nghĩ rằng mơ ước của linh hồn anh là trở về lại với Huế, bởi anh xem quê hương này là “một cõi đi về” của tâm thức mình.