Tác giả: Bửu Chỉ
Bằng chính tôi, tôi đến với cuộc đời
09:21 | 18/04/2017
Đã từ lâu tôi vẫn nghĩ và tin rằng: quê hương của nghệ thuật là Tự Do, và nghệ thuật đích thực phải thoát thai từ những con người sáng tạo có đầy đủ quyền làm người, cùng tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của họ; và lớn hơn nữa là đối với con người.
Tác phẩm của cố họa sĩ Bửu Chỉ
22:12 | 04/11/2014
Văn Nghệ Huế xin giới thiệu đến độc giả những bức tranh sơn dầu của cố họa sĩ Bửu Chỉ. “Bửu Chỉ luôn tìm những tín hiệu mới cho tranh, đó là thời gian và phận người” (Đinh Cường). >>Đối thoại về tuyến tính và thông điệp trong hội họa  
Đối thoại về tuyến tính và thông điệp trong hội họa
23:03 | 03/11/2014
BỬU CHỈ Có người quan niệm rằng: - Khác với những phương tiện ngôn ngữ mà chúng ta thường dùng để diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc như tiểu thuyết, thi ca, và ngay cả những ngành không chọn ngôn ngữ và chữ viết làm phương thế diễn đạt như âm nhạc, hội họa không thể nào truyền đạt được một thông...