Tác giả: Tôn Thất Bình
Chuyện "Các Mệ"
01:30 | 05/11/2014
TÔN THẤT BÌNH   Các mẫu chuyện về "mệ" được lưu truyền, phổ biến trong dân gian, tập trung nhiều nhất là ở Huế và các vùng phụ cận. "Các mệ" là ai? Đó là từ dân gian gọi những người thuộc dòng hoàng tộc ở Huế, không kể già hoặc trẻ, nam hay nữ.