Tác giả: Tô Trần Bích Thúy
Chùm tranh họa sĩ Tô Trần Bích Thúy
16:12 | 02/12/2021
(Trại sáng tác VHNT Bình Tiến 2021)