Tác giả: Đặng Mậu Triết
Chùm tranh họa sĩ Đặng Mậu Triết
15:06 | 13/12/2021
(Trại sáng tác VHNT Bình Tiến 2021)