Tác giả: Đinh Cường
Bửu Chỉ từ những dấu tay lấm màu
21:42 | 06/10/2014
ĐINH CƯỜNG Từ lâu lắm, đã hơn ba mươi năm, tôi còn giữ bức tranh nhỏ vẽ trên giấy do những dấu tay lấm màu của Bửu Chỉ để lại.