Tác giả: Phạm Bá Thịnh
Tình Sông Hương
14:57 | 26/04/2017
PHẠM BÁ THỊNH
Mưa... nhớ Huế
15:25 | 29/10/2014
VNH - Huế vào mùa mưa, những cơn mưa kéo dài, dai dẳng hằng tháng trời... và những cơn mưa dài và dai dẳng ấy đã làm nên sự khác biệt giữa  Huế và các vùng miền khác: MƯA HUẾ