Tác giả: Đặng Việt Hùng
Chùm ảnh NSNA Đặng Việt Hùng
14:54 | 06/10/2022
(Trại sáng tác VHNT Vinh Thanh 2021)