Tác giả: Nguyễn Văn Hè
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Hè
15:08 | 06/11/2014
Họa sĩ Nguyễn Văn Hè Sinh năm 1981 tại Huế Tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành Sơn mài Hội viên Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam