Tác giả: Nguyên Quân
Chùm thơ Nguyên Quân
09:43 | 05/05/2017
(Trại sáng tác VHNT Vũng Tàu, tháng 04/2017)
Đêm rừng lạnh
15:03 | 07/10/2014
NGUYÊN QUÂN Về lại trên cái vùng đất xưa nổi tiếng là ma thiêng nước độc và hiện tại tuy vẫn rất heo hút nhưng cũng mang đầy đủ sinh khí của một vùng dân cư, tôi vẫn không tin rằng có một thứ quyền lực siêu nhiên nào đó đã nhúng tay vào chơi trò mộng du với những cô...