Tác giả: Nguyễn Quang Thuyết
Chùm ảnh NSNA Nguyễn Quang Thuyết
09:59 | 22/02/2022
Trại sáng tác VHNT A Lưới năm 2021