Tác giả: Phan Tuấn Anh
Thơ Huế thời đổi mới nhìn từ hệ hình hậu hiện đại
10:37 | 03/08/2017
“Thái độ của nhà thơ vĩ đại chính là làm cho nô lệ vui vẻ, làm cho những ông vua tàn bạo sợ hãi”. (Walt Whitman)
Đặc trưng ngoại biên hóa trong văn học hậu hiện đại - nhìn từ trường hợp Đặng Thân
09:35 | 05/05/2017
1. Nguyên tắc thẩm mỹ facebook và lối đọc status - entry Những tác phẩm của Đặng Thân như Ma net mà đặc biệt là 3339 [những mảnh hồn trần] từ khi ra đời đến nay đã trở thành những “cú sốc văn hóa” mini trong đời sống văn học Việt Nam.
Lịch sử như là hư cấu - quan điểm sáng tạo mới về đề tài lịch sử
15:04 | 26/04/2017
“Lịch sử như là đem lại ý nghĩa cho cái vô nghĩa”                                                            (T.Lessing)