Tác giả: Đức Sơn
Dấu chân trên cát
15:18 | 05/07/2023
ĐỨC SƠN
Với còong gió
15:25 | 18/11/2022
ĐỨC SƠN
Mùa màng
15:00 | 22/07/2022
ĐỨC SƠN
Gieo
15:02 | 01/07/2022
ĐỨC SƠN
Chùm thơ Đức Sơn
15:03 | 27/05/2022
Tiếng hát bên bờ Hải Dương - Chiếc lá rừng - Miền nặng lòng - Ươm trồng thời gian - Điệu dáng lửa Pà Thẻn
Đừng chạy trốn cơn mưa
09:04 | 09/05/2022
ĐỨC SƠN
Xanh
09:50 | 09/03/2022
ĐỨC SƠN
Chói sắc hoa cải
14:38 | 28/02/2022
ĐỨC SƠN
Thành phố hoa mai vàng
10:43 | 10/02/2022
ĐỨC SƠN
Chùm thơ Đức Sơn
10:04 | 24/01/2022
Lội sông mây - Mã Pì Lèng - Nhớ lắm Trường Sa khi mùa biển động - Vì có niềm tin
Dòng sông tri âm
09:33 | 11/01/2022
ĐỨC SƠN
Có một mùa hoa
09:47 | 05/01/2022
ĐỨC SƠN
Chùm thơ Đức Sơn
14:47 | 17/12/2021
Tưởng tượng sắc cầu vồng mùa đông - Tiếng sáo trên đỉnh Bạch Mã - Cánh đồng - Rừng bên chân sóng
Tiếng con ngựa hí ở vùng cao
09:22 | 09/12/2021
ĐỨC SƠN
Tiếng dạ
09:39 | 07/12/2021
ĐỨC SƠN
Hoa súng và tiếng chuông ngân
14:49 | 25/11/2021
ĐỨC SƠN 
Đêm cố hương
09:00 | 26/10/2021
ĐỨC SƠN
Ở trọ
08:26 | 28/09/2021
ĐỨC SƠN
Tình mưa
09:26 | 07/09/2021
ĐỨC SƠN
Lưới chài ở biển Trường Sa
15:04 | 06/08/2021
ĐỨC SƠN
Trang 1/2