Tác giả: Hải Trung
Tranh gương “Thiên Mụ chung thanh ” - Tác phẩm quý về thắng cảnh thứ 14 của xứ Huế xưa
16:43 | 18/03/2015
NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG 1. Tranh gương “Thiên Mụ chung thanh” Trong nhiều loại hình cổ vật còn lưu giữ và trưng bày ở một số cung điện, lăng tẩm thời Nguyễn hiện nay, tranh gương là một loại cổ vật đặc sắc. Tranh gương phản ánh được phần nào diện mạo của mỹ thuật triều Nguyễn ở Huế ngày xưa cũng...