Tác giả: Nguyễn Đen
Hương Trà mến thương
09:35 | 30/06/2017
Nhạc và lời: NGUYỄN ĐEN