Tác giả: Lê Quang Vũ
Bình minh trên đỉnh núi
10:14 | 25/01/2021
LÊ QUANG VŨ