Tác giả: Trịnh Công Sơn
Thơ Trịnh Công Sơn
22:20 | 24/03/2015