Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ
Tôi nhớ làng tôi
09:39 | 13/11/2017
Nhạc và lời: LÂM THỊ MỸ DẠ
Bên tượng Mỵ Châu
09:35 | 03/08/2017
LÂM THỊ MỸ DẠ
Chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
09:51 | 18/07/2017
MƯA - NGOẢNH LẠI