Tác giả: Vĩnh Nguyên
Chùm thơ Vĩnh Nguyên
09:33 | 02/06/2017
Không đề - Ty ly
Tìm tới một ông "vua"
10:17 | 18/05/2017
Biết sở Ngoại thương có đến năm ông vua, tôi tặc lưỡi - chà, thời buổi này tiếng vua quan nghe có vẻ mai mỉa làm sao ấy? Nhưng lên được ngôi vua đâu phải đơn giản? Dẫu vua ác, vua hiền, vua tài ba hay bất lực, vẫn là vua một thời và khối kẻ mong ước được "một...