Tác giả: Ngô Công Tấn
Thượng Quảng chiều mưa
10:14 | 28/03/2022
NGÔ CÔNG TẤN
Khóc từ xa
09:01 | 18/01/2022
Nhạc: PHAN VĂN THÀNH Lời thơ: NGÔ CÔNG TẤN
Nhật ký Sài Gòn
15:43 | 18/10/2021
NGÔ CÔNG TẤN
Tên con trong dài nỗi đau
15:25 | 08/10/2021
NGÔ CÔNG TẤN
Mưa Tân Mỹ
15:41 | 04/08/2021
NGÔ CÔNG TẤN
Lập An chiều câm
15:25 | 23/07/2021
NGÔ CÔNG TẤN
Nắng Nam Đông
09:18 | 15/05/2020
NGÔ CÔNG TẤN