Văn nghệ Huế
Danh sách tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 22 năm 2017 khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) mở rộng tại tỉnh Bình Định của tỉnh Thừa Thiên Huế
14:39 | 20/07/2017
Danh sách tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 22 năm 2017 khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) mở rộng tại tỉnh Bình Định của tỉnh Thừa Thiên Huế


 

 

Văn phòng TW Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Lời Cảm Tạ (20/07/2017)