Văn nghệ Huế
Thừa Thiên Huế: Xây dựng đội ngũ tri thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao
14:51 | 14/11/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch xây dựng đội ngũ tri thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao (VHTT) đến năm 2020.

Thừa Thiên Huế: Xây dựng đội ngũ tri thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao
Học sinh, sinh viên Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn âm nhạc truyền thống (Nguồn: baothuathienhue.vn)
Theo đó, mục tiêu tổng quát được đặt ra là xây dựng đội ngũ trí thức, nhân lực VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn; có khả năng tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, sáng tạo và truyền bá về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, đạt những thành tích cao về thể thao cấp quốc gia và quốc tế; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, tay nghề, đáp ứng công tác quản lý nhà nước và phục vụ phát triển nhanh, bền vững sự nghiệp VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Từ nay đến năm 2020, phấn đấu đạt các chỉ tiêu: tổng số đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ tăng từ 702 người (năm 2017) lên 792 người (năm 2020). Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành VHTT tiếp tục thực hiện sắp xếp, ổn định về số lượng công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng và nhà nước, đảm bảo cơ cấu, tổ chức nhân sự góp phần hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ về VHTT trong tình hình mới.
 
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác xây dựng đội ngũ tri thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực VHTT; Đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực lĩnh vực VHTT; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng, phối hợp trong và ngoài nước về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực VHTT; Tăng cường công tác xã hội hóa phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực VHTT; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động biểu diễn, sáng tác, lý luận về văn hóa nghệ thuật; Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, TDTT của tỉnh; Chú trọng đào tạo, bổ sung đội ngũ viên chức làm công tác nghệ thuật tại các đơn vị hoạt động nghệ thuật công lập tập trung đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát triển giá trị nghệ thuật truyền thống,…
 
 
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng