Văn nghệ Huế
Thư mời dự Chương trình tôn vinh Văn nghệ sĩ & Tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc 2017
15:28 | 04/01/2018

Kính mời toàn thể hội viên các Hội chuyên ngành của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đến dự Chương trình Tôn vinh Văn nghệ sĩ và Tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc năm 2017.

Thư mời dự Chương trình tôn vinh Văn nghệ sĩ & Tặng thưởng tác phẩm, công trình VHNT xuất sắc 2017

 

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Dòng chảy… (02/01/2018)