Văn nghệ Huế
Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật về chủ đề con người, văn hóa vùng đất địa phương”
20:11 | 10/06/2018
Chiều ngày 7/6,  Các Hội Văn học Nghệ thuật thuộc 5 vùng Kinh đô xưa và nay, các Tạp chí văn nghệ thuộc 6 tỉnh Bắc Miền Trung phối hợp tổ chức Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu VHNT về chủ đề con người và văn hóa vùng đất địa phương” .
 
Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật về chủ đề con người, văn hóa vùng đất địa phương”
Các đại biểu đại diện cho các Hội VHNT 5 vùng Kinh đô và các Tạp chí Văn nghệ 6 tỉnh Bắc Miền Trung
Đến dự hội thảo có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các văn nghệ sĩ đến từ các vùng kinh đô xưa và nay của Việt Nam và các tỉnh Bắc miền Trung.
 

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương phát biểu tại hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề hướng đến chủ đề của Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu VHNT về chủ đề Con người, văn hóa vùng đất địa phương”. Các tham luận cho thấy Văn nghệ phải hướng tới cái chân, thiện, mỹ nhưng nếu thờ ơ với những câu hỏi lớn, những vấn đề nóng bỏng của đất nước, của thời đại thì khó hoàn thành được sứ mệnh của mình. Sản phẩm văn học nghệ thuật chân chính phải phản ánh hiện thực chân thật, sinh động và sâu sắc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, được bạn đọc say mê. Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng phải mang trách nhiệm xã hội, phải vì xã hội, vì con người.
 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt nam, Phó chủ tịch Hội VHNT Hà Nội
phát biểu tại Hội thảo
 
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Phó chủ tịch phụ trách Liện hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương nhấn mạnh: "Sản phẩm văn học nghệ thuật chân chính phải phản ánh hiện thực chân thật, sinh động và sâu sắc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, được bạn đọc say mê. Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng phải mang trách nhiệm xã hội, phải vì xã hội, vì con người".
 

Nhà văn Nguyễn Thị Phước - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam phát biểu tại hội thảo
 
Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã khái quát và nêu bật được nhiều nét văn hóa đẹp tập trung vào chủ đề Con người, văn hóa vùng đất địa phương... của các vùng kinh đô xưa và nay cùng khu vực Bắc miền Trung, trong sáng tác văn học nghệ thuật thời kỳ hội nhập và phát triển, đã bám sát cuộc sống đầy sinh động và chân thực, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có tác động xã hội. Từ đó bồi đắp cho các thế hệ văn nghệ sĩ những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp giàu tính nhân văn, xây dựng đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của mỗi vùng miền. Hoạt động VHNT của mỗi vùng thường xuyên gắn kết với nhau, có nhiều sáng tạo, tìm tòi, kế thừa và phát triển tạo nên dấu ấn của mỗi vùng miền.
 
 
 
Quỳnh Chi
 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng