Văn nghệ Huế
Thông báo về Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột
08:28 | 10/07/2018

Hướng tới Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lê hội Cà phê Buôn Ma Thuột, nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương Đắk Lắk anh hùng; nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Thông báo về Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng