Văn nghệ Huế
Thông báo về Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng 2018”
10:39 | 23/07/2018

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật trong nhân dân, tạo sân chơi văn hoá, đa dạng chủ đề, góc nhìn và cách thức tuyên truyền; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền nếp sống văn hoá, văn minh đô thị... Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng năm 2018”.

Thông báo về Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị - thành phố Đà Nẵng 2018”

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng