Văn nghệ Huế
Thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
10:31 | 31/10/2019

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cố động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), cụ thể như sau:

Thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

 

 

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng