Văn nghệ Huế
Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019
09:09 | 22/11/2019

Căn cứ Biên bản của Ban kiểm tra sát hạch ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức - Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế về việc phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 vào công tác tại đơn vị, Hội đồng tuyển dụng viên chức Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển như sau:

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng