Văn nghệ Huế
Thông báo số 1 về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020
10:51 | 05/12/2019

Thực hiện Quyết định số 3035/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 tại Hà Nội và Triển lãm tác phẩm chọn lọc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Thông báo số 1 về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020

 

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng