Văn nghệ Huế
Một số ngày lễ lớn và kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
10:11 | 05/02/2020

Năm 2020, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng của quê hương, đất nước, như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930), 45 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Festival Huế 2020... cùng nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng khác.

Một số ngày lễ lớn và kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Cụ thể như sau:

1. Các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước

STT

Sự kiện

Thời gian

1

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

03/2/2020

2

90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 04/1930 - tháng 04/2020)

04/2020

3

Giỗ Tổ Hùng Vương

Mùng 10 tháng 3 âm lịch

4

45 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020)

26/3/2020

5

45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

30/4/2020

6

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

19/5/2020

7

66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)

07/5/2020

8

75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

19/8/2020
&
02/9/2020

 

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

STT

Sự kiện

Thời gian

1

100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

01/12/2020

2

110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 - 10/7/2020)

10/7/2020

3

110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (15/7/1910 - 15/7/2020)

15/7/2020

4

110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (30/9/1910 - 30/9/2020)

30/9/2020

5

100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/10/1920 - 04/10/2020)

04/10/2020

 

3. Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lich sử quan trọng

STT

Sự kiện

Thời gian

1

90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

18/11/2020

2

60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)

20/12/2020

3

90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

12/9/2020

4

80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

23/11/2020

5

70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

16/9/2020

6

60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2020) và 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020)

17/01/2020
&
26/01/2020

 

4. Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

STT

Sự kiện

Thời gian

1

90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

01/8/2020

 

5. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

STT

Sự kiện

Thời gian

1

150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

22/4/2020

2

200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

28/11/2020

3

202 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2020)

05/5/2020

 

 

Văn nghệ Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng