Huế 24h
Phát hiện bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục Viện trong Tử Cấm Thành
15:23 | 05/04/2021

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát hiện được một bảng tên với kích thước 90x33 cm, dày 8,5 cm của một trong các cửa để đi vào khu Lục Viện đó là cửa Đoan Gia.

Phát hiện bảng tên cửa Đoan Gia ở Lục Viện trong Tử Cấm Thành

Được biết, trong quá trình làm vệ sinh cảnh quan trong khu vực Lục Viện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát biện được bảng tên này. Theo đó, Cửa Đoan gia đã được sử sách ghi lại rất cụ thể trong quá trình xây dựng và mở rộng khu Lục Viện. Đây là hiện vật còn sót lại rất quan trọng, giúp ích cho quá trình nghiên cứu về cuộc sống và phân khu trong khuôn viên Lục Viện. 

Hiện nay, tấm bảng mang tên cửa Đoan Gia đã được chuyển về lưu trữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và bảo tồn khu vực Lục Viện trong tương lai.

Lục Viện bao gồm 6 viện được các vua nhà Nguyễn cho lần lượt xây dựng làm nơi ăn ở cho các bà phi tần trong Tử Cấm Thành. Tra cứu trong sử nhà Nguyễn thì Lục Viện không phải chỉ có 6 viện dành cho cung tần mỹ nữ mà tùy theo từng thời kỳ số lượng các viện không giống nhau, nhiều nhất là dưới thời Thiệu Trị có đến 11 viện và 1 điện.
 
 
 
Quỳnh Chi
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng