Huế 24h
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
14:25 | 14/05/2021

Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế đã tiến hành các bước họp ban lãnh đạo, họp ban lãnh đạo (mở rộng) và hội nghị cử tri nơi công tác, nhất trí giới thiệu đồng chí Hồ Đăng Thanh Ngọc ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Hồ Đăng Thanh Ngọc là cán bộ mẫu mực, tận tụy với trong công việc, luôn thể hiện sự gương mẫu trong công tác, có lối sống trong sáng, hòa đồng với mọi người trong cơ quan và luôn tận tụy với hoạt động văn học nghệ thuật, chăm lo đời sống và sáng tác của văn nghệ sỹ.
 
Với vai trò quản lý, là Chủ tịch Liên hiệp Hội, Bí thư Đảng đoàn, đồng chí Hồ Đăng Thanh Ngọc là người có tiếng nói tập hợp, xây dựng hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí có vai trò đại diện cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, thể hiện tiếng nói văn nghệ sĩ trong việc đưa ra những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương Thừa Thiên Huế, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật.
 
 
Trong tình hình hiện nay, việc giới thiệu một văn nghệ sĩ ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có vai trò hết sức quan trọng. Đồng chí Hồ Đăng Thanh Ngọc hội tụ đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất, vai trò, vị trí công việc đều đáp ứng những yêu cầu ứng cử. Đồng thời, việc giới thiệu ứng cử đảm bảo được trách nhiệm chung của văn nghệ sĩ và hoàn toàn nhất trí, ủng hộ.
 
Trong quá trình tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí đã thể hiện vai trò, tiếng nói văn nghệ sĩ, đáp ứng và hoàn thành xuất sắc những yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng chí hoàn toàn được tín nhiệm, xứng đáng được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng