Huế 24h
Quyết định phê duyệt khảo cổ điện Thái Hòa và Tả-Hữu Pháo xưởng trước Đại nội Huế
09:10 | 01/06/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành khảo cổ khu vực hai bên chái của điện Thái Hòa.

Quyết định phê duyệt khảo cổ điện Thái Hòa và Tả-Hữu Pháo xưởng trước Đại nội Huế
Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 5/6 đến 20/6/2021, trên diện tích khoảng 66m2. Chủ trì khai quật là bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Quyết định nêu rõ: trong thời gian khai quật, Trung tâm cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. 
 
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
 
Việc khảo cổ khu vực hai bên chái điện Thái Hoà nhằm cũng cố hồ sơ khoa học cho phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hoà trong thời gian đến.
 
Ngoài việc khai quật khảo cổ khu vực điện Thái Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn cấp phép cho trung tâm tiến hành khai quật khảo cổ khu vực Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng – nơi đặt cửu vị thần công đường Cửa Ngăn và đường Cửa Quảng Đức, trước mắt Đại nội Huế.
 
Việc khảo cổ nhằm phục vụ việc xây dựng, bảo tồn hai nhà đặt pháo sắp được xây dựng lại trong thời gian tới.Thời gian khai quật từ ngày 2/6 đến 26/6/2021, trên diện tích khoảng 60m2. Chủ trì khai quật là ông Trần Đoàn Minh Hoàng, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
 
 
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng