Huế 24h
UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
15:23 | 07/06/2021

Ngày 05/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
Ảnh minh họa (Internet)
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất xắc, tiêu biểu cho loại hình ngành, nghề nghệ thuật để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.
 
Việc tổ chức xét tặng tại phải đảm bảo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú.
 
Thời gian Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10: Chậm nhất là ngày 20/6/2021. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh: Chậm nhất là ngày 15/7/2021 (tính theo dấu bưu điện).
 
Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để xét hồ sơ đề nghị tặng xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 do các Hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Hội đồng cấp tỉnh đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian 07 ngày làm việc. Thời gian tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh: Từ 20/8/2021 đến 27/8/2021. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước (Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước): Chậm nhất là ngày 05/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).
 
Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.
 
 
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng