Huế 24h
Ký kết phối hợp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Trường Đại học Nghệ thuật Huế giai đoạn 2021 – 2025.
14:59 | 21/06/2021

Chiều ngày 18/6, Sở Văn hóa và Thể thao và Trường Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hoạt động có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, phòng thuộc Trường Đại học Nghệ thuật Huế.

Ký kết phối hợp đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Trường Đại học Nghệ thuật Huế giai đoạn 2021 – 2025.

Mục đích của hoạt động ký kết phối hợp này nhằm phát huy thế mạnh trên lĩnh vực hoạt động của mỗi bên; tiếp tục hợp tác, hỗ trợ về các hoạt động chuyên môn; tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, phát triển lĩnh vực văn hóa nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, Chương trình ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị được tập trung vào các nội dung chính, gồm: Phối hợp trong công tác trưng bày triển lãm mỹ thuật; trưng bày tài liệu, ấn phẩm, xuất bản phẩm về mỹ thuật; thực hiện các đề tài, dự án khoa học; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên mỹ thuật tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Hỗ trợ miễn vé tham quan các di tích lịch sử do Sở quản lý, tạo điều kiện thực tập tại Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phối hợp tổ chức sáng tác tranh cổ động tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về mỹ thuật; tập huấn công tác mỹ thuật cho cán bộ tuyên truyền cơ sở; tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao giữa 2 cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và các hoạt động thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động cho sinh viên tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng...

Phát biểu tại hoạt động này, đồng chí Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chia sẻ và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai và đạt những kết quả tích cực trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là việc tập trung triển khai và thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04-NQ/TU  của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tập trung triển khai các tốt các Đề án, kế hoạch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao; tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, kế hoạch triển khai chương trình đưa ca Huế vào trong trường học; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế chính sách đối với văn nghệ sĩ Huế và Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống tượng, biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, vườn tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;… Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế;…

Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Sở cũng sẽ chủ động  tham mưu việc triển khai các sự kiện văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn.

 

Theo Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng