Huế 24h
“Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới”
15:53 | 09/11/2021
Đây là chủ đề hội thảo trực tuyến do Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức ngày 9/11.
 
“Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới”
Hội thảo “Bảo vệ di sản văn hóa từ góc nhìn bình đẳng giới” tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Hội thảo nhằm chia sẻ những nhận thức mới về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu nói riêng, di sản văn hóa nói chung; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và khích lệ sự tham gia của phụ nữ trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá về thực trạng quản lý, đặc biệt là công tác nhận diện, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản tư liệu nói riêng; công tác bảo vệ, phát huy, quảng bá giá trị của các di sản tư liệu thế giới và di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (thuộc Chương trình Ký ức thế giới) sau khi được ghi danh. Đồng thời, chia sẻ về vai trò của phụ nữ cùng những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản tư liệu nói riêng và di sản văn hóa nói chung. Từ đó, tăng cường sự kết nối trong mạng lưới khu vực về các hoạt động bảo vệ, tiếp cận di sản tư liệu theo đúng tinh thần của UNESCO và Chương trình Ký ức thế giới (MOW).
 
Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao với tham luận “Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu ở Thừa Thiên Huế” nêu rõ những nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di sản tư liệu thế giới: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.
 
Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và giới thiệu loại hình di sản tư liệu đến với công chúng, các nhà nghiên cứu và du khách tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, hợp tác làm nổi bật giá trị, sự đa dạng của di sản tư liệu và đưa những giá trị đó đến cộng đồng; dựng phim, phóng sự giới thiệu, quảng bá về giá trị độc đáo của di sản tư liệu trên truyền hình; tổ chức trưng bày, triển lãm, biên soạn, xuất bản ấn phẩm cũng như giới thiệu di sản tư liệu tại các lễ hội, phục vụ phát triển du lịch…
 
Ông Phan Thanh Hải kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai kế hoạch nghiên cứu soạn thảo và ban hành thông tư quy định kiểm kê di sản tư liệu và lập hồ sơ khoa học di sản tư liệu để đưa vào danh mục di sản tư liệu quốc gia; bổ sung thông tin về di sản tư liệu vào Luật Di sản Văn hóa để có thể nhận diện các giá trị và lập danh mục di sản tốt hơn.
 
 
Theo Minh Hiền - Báo Thừa Thiên Huế Online
 
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng