Huế 24h
Chương trình tuần lễ Festival Huế 2022
14:42 | 08/06/2022

Tuần lễ Festival văn hóa, nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2022, với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", sẽ diễn ra từ ngày 25 – 30/6/2022 với một số chương trình, lễ hội đã tạo nên thương hiệu của các kỳ Festival Huế trước đây. Cụ thể chương trình như sau:

Chương trình tuần lễ Festival Huế 2022

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng