Huế 24h
Phát động Giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022
15:40 | 19/07/2022
Chiều 18/7, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022. 
Phát động Giải Báo chí Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022
đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh (Ảnh: Tỉnh ủy TT.Huế)
Đến tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh cùng các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2022, được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc tham gia viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.
 
Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.
 
Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.
 
Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất, năm 2022, đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Đối tượng tham dự mọi công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022 và được gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất ngày 01/11/2022. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải…

Các tác phẩm tham gia Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế; ĐT: 080 54142 địa chỉ email bualiemvangtth@tinhuyhue.vn
 
Các giải thưởng như sau: Giải tác phẩm: Giải đặc biệt 20.000.000 đồng, Giải A (04 giải) mỗi giải 15.000.000 đồng, Giải B (04 giải) mỗi giải 10.000.000 đồng. Giải C (04 giải) mỗi giải 5.000.000 đồng và các Giải Khuyến khích mỗi giải 3.000.000 đồng. Về giải tập thể (03 giải), mỗi giải 2.000.000 đồng. Về giải phụ (05 giải) mỗi giải 2.000.000 đồng. 
 

(Ảnh: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng giải thưởng riêng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là dịp lựa chọn những tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: "Việc tổ chức Giải báo chí lần này là việc làm cụ thể giúp cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là trách nhiệm nội bộ của Đảng mà còn là cả hệ thống chính trị, của mọi người dân cùng góp phần xây dựng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực sự vì nhân dân, do nhân dân". Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Giải báo chí với các hình thức phong phú, phù hợp; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để có nhiều tác phẩm tham dự giải; cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị phản ánh sinh động, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế…

 

 

Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng