Huế 24h
Hội thảo "Giá trị văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh trong dòng chảy văn học nghệ thuật Việt Nam"
16:01 | 24/05/2023

Sáng 24/5, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo "Giá trị văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh trong dòng chảy văn học nghệ thuật Việt Nam". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM và Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế.

 

Hội thảo "Giá trị văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh trong dòng chảy văn học nghệ thuật Việt Nam"
Ba vùng đất Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh là nơi khởi phát của các trào lưu sáng tác VHNT mang tính chất quốc gia đóng vai trò lớn trong dòng chảy VHNT Việt Nam. Chính vì vậy, việc đánh giá vai trò của VHNT Hà Nội - Huế - TP HCM trong dòng chảy VHNT Việt Nam là điều hết sức cần thiết, để từ đó dự báo hướng phát triển của nền VHNT trong tương lai.
 

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế - trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo
 
Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đề cập đến ba vấn đề chính: Sức sống tinh thần kết nghĩa của ba thành phố đại diện ba miền Bắc – Trung – Nam từ trong lịch sử, từ tháng 10 năm 1960 đến nay; Giá trị VHNT Hà Nội - Huế - TP HCM trong dòng chảy VHNT Việt Nam; Những vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về VHNT trong tình hình mới, nhất là lúc cả nước đang triển khai Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.
 
 
Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã dành thời gian thảo luận các vấn đề đội ngũ sáng tác và các tác giả riêng biệt, cần được đi sâu nghiên cứu phân tích, đồng thời chỉ ra những tồn tại hiện nay, nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề: VHNT đã phát triển ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng đất hay chưa? Sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại diễn biến phức tạp, nhất là trong thanh thiếu niên là vì đâu? Số lượng tác phẩm VHNT được sáng tạo ngày càng nhiều, nhưng đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật hay chưa? Các hoạt động giao lưu VHNT chưa nhiều, quảng bá giá trị VHNT ra bên ngoài thế giới chưa thường xuyên, chưa phong phú, lý do vì sao?...
 
 
 
 
 
 
Quỳnh Chi
 
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng