Huế 24h
TIN BUỒN: Nhạc sĩ Lê Văn Đình từ trần
16:02 | 01/12/2023

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế vô cùng thương tiếc báo tin: Nhạc sĩ Lê Văn Đình đã từ trần vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão). Hưởng dương: 49 tuổi.

TIN BUỒN: Nhạc sĩ Lê Văn Đình từ trần
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ,
HỘI ÂM NHẠC THỪA THIÊN HUẾ
VÀ GIA ĐÌNH
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
 
 
 
Nhạc sĩ LÊ VĂN ĐÌNH
 
Sinh năm 1975
 
Nguyên quán: Làng Thanh Lương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Từ trần vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão).
 
Hưởng dương: 49 tuổi.
 
Chương trình Tang lễ
 
- Lễ nhập quan tiến hành từ 22 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão)
 
- Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2023 (19 tháng 10 năm Quý Mão).
 
- Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2023(nhằm ngày 21 tháng 10 năm Quý Mão).
 
- Lễ di quan sẽ được tiến hành vào lúc 05 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Quý Mão).
 
- An táng tại nghĩa trang quê nhà.
 
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ,
HỘI ÂM NHẠC THỪA THIÊN HUẾ
VÀ GIA ĐÌNH
ĐỒNG KÍNH BÁO
 
 
 
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng